Vedení účetnictví  
Správně vedené účetnictví je základem existence každého podnikatelského subjektu. Nabízíme kompletní účetní servis, tedy průběžné vedení účetnictví, zpětné zpracování a také jeho kontrolu. Vzdálenost pro nás není žádný problém, můžeme vést účetnictví přímo u klienta, v naší kanceláři nebo formou vzdáleného přístupu. Díky externímu vedení účetnictví ušetříte hromadu času, starostí a v konečném důsledku i spoustu peněz.

Nabídka našich služeb:

 • komplexní vedení účetnictvíruka03b
 • analýza Vašeho účetnictví
 • nastavení účetnictví
 • analýza Vašeho oboru podnikání a majetku a určení povinností vůči státní správě
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování účetních sestav a výkazů
 • zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovních ústavů
 • účetní poradenství
 • kontrola
 • je možné si dohodnout i další činnosti související s vedením účetnictví

Vedení mezd
Zpracování mezd a vedení mzdové agendy jsou činnosti, bez kterých se žádná firma neobejde. My tyto činnosti nabízíme na míru požadavkům našich klientů. Pokud si vedete personální a mzdovou agendu sami, můžeme Vám alespoň poradit při řešení praktických problémů, se kterými se běžně setkáváte. K dispozici máme tým odborníků, kteří jsou Vám neustále k dispozici a vždy rádi poradí. Vedeme mzdové agendy pro malé i velké organizace po celé České republice, vzdálenost pro nás tedy není žádný problém.

Nabídka našich služeb:

 • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • vypracování pracovních smluv,ruka02 dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance
 • vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování daně zaměstnanců
 • podávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • zpracujeme hlášení o náhradním plnění pro Úřad práce a zastoupíme Vás při jednáních a kontrolách s úřady státní správy
 • je možné si dohodnout i další činnosti související se zpracováním mzdové agendy

Daňové poradenství
Daně tvoří nedílnou součást každého podnikání. Daňová problematika navíc podléhá častým změnám, a proto jsme tady my, abychom Vám pomohli se v tomto prostředí zorientovat. Pokud si vedete daně sami, můžeme Vám alespoň poradit při řešení praktických problémů, se kterými se můžete běžně setkat. Sledujeme za Vás všechny důležité změny v daňové oblasti a vždy Vás o nich včas informujeme. K dispozici máme tým zkušených daňových poradců, kteří jsou Vám plně k dispozici.

Nabídka našich služeb:

 • komplexní poradenství v oblasti daní
 • zpracování veškerých daňových přiznání (daň z příjmu, přiznání k DPH, daň silniční, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, darovací, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a další)ruka01
 • analýza Vašich daňových povinností vůči státní správě
 • možná řešení daňových úspor
 • průběžné poradenství pro Vaše ekonomické oddělení
 • zastupování v daňových záležitostech
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání
 • posouzení daňových dopadů podnikatelských rozhodnutí
 • daňový dohled u společností, které mají vlastní finanční účtárnu
 • je možné si dohodnout i další činnosti související s daňovým poradenstvím
Full Review William Hill www.wbetting.co.uk